Η σελίδα αυτή χρησιμοποιείται από το τμήμα πληροφορικής του 1ου ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ για την εκπαίδευση του στα CMS


  1. Word Press Επισκέπτης

  2. Word Press Διαχειριστής

  3. Jooomla Επισκέπτης

  4. Joomla Διαχειριστής